Tăng đề kháng cho Bé – Jamieson Omega-3

  • Có trí thông minh cao hơn
  • Kỹ năng giao tiếp và xã hội tốt hơn
  • Không gặp các vấn đề về hành vi
  • Giảm nguy cơ chậm phát triển
  • Giảm nguy cơ mắc ADHD, tự kỷ và bại não.